Substraatcomputer

De MCU Plus substraatcomputers kunnen worden uitgerust met grafische bediening onder Windows.

Door een gemeten waarde in de grafische weergave aan te klikken, ziet u direct hoe deze waarde tot stand gekomen is. De werkelijk gemeten waarden zijn continu online uitleesbaar.

Door het intuÔtieve karakter van de menustructuur is het nazoeken in handleidingen en het volgen van opleidingen voor basisgebruik overbodig. Alle metingen en sturingen worden opgeslagen, zodat u alle gegevens - ook achteraf - vrij in grafieken of tabellen kunt weergeven.